Ons privacybeleid

Atmosfera, gevestigd aan Buys Ballotlaan 15, 3769GK, Soesterberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://atmostera-nederland.nl
Buys Ballotlaan 15,
3769GK, Soesterberg
T: +31(0) 346 24 92 85

Geert van de Voorde is de Functionaris Gegevensbescherming van Atmosfera.
Hij/zij is te bereiken via jouwprivacy@atmosfera-nederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atmosfera verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@atmosfera-nederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Atmosfera verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Atmosfera verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Atmosfera neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Atmosfera) tussen zit. Atmosfera gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atmosfera bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Gegevens over: Personalia
Bewaartermijn: 2 jaar na laatste inlogdatum
Reden: Klant moet in verband met mogelijke garantie termijnen bij zijn facturen kunnen om het garantierecht te kunnen claimen.

Gegevens over: Adres
Bewaartermijn: 2 jaar
Reden: Klant moet in verband met mogelijke garantie termijnen bij zijn facturen kunnen om het garantierecht te kunnen claimen.

Gegevens over: Orders en facturen
Bewaartermijn: 2 jaar
Reden: Klant moet in verband met mogelijke garantie termijnen bij zijn facturen kunnen om het garantierecht te kunnen claimen.

Gegevens over: je winkelwagen
Bewaartermijn: maximaal 1 dag
Reden: Klant moet voldoende tijd hebben om een definitieve keuze tot koop te kunnen maken. Hiervoor slaan we tijdelijke winkelwagen informatie op in onze database.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atmosfera verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Atmosfera blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geen toegang en verkoop voor personen onder de 18 jaar

Atmosfera verkoopt producten die niet geschikt of verboden zijn voor minderjarige consumenten. Dit betekent dat we je bij eerste binnenkomst vragen of je 18 jaar of ouder bent. Het kan zijn dat we twijfelen aan je leeftijd en je kunnen verplichten tot legitimeren, via de bezorger, bij levering van de bestelling. Ook kunnen we je naar je geboortedatum vragen zodat we kunnen valideren of je 18 jaar of ouder bent. Het foutief opgeven van deze geboortedatum zal bij legitimatieplicht bij levering leiden tot het niet verkrijgen van de bestelde goederen. Je kan je dan ook niet beroepen op het leveringsrecht of op het terugvorderen van de betaling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om onze website zo optimaal mogelijk te tonen en te beveiligen, gebruiken wij de cache en beveiligingsdiensten van Cloudflare. CLoudflare verwerkt geen persoonsgegevens, ze draagt alleen zorg voor de snelheid van de website door de pagina’s te cachen en extra te beveiligen.

Atmosfera gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Atmosfera gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jouwprivacy@atmosfera-nederland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Atmosfera zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Atmosfera wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Atmosfera neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jouwprivacy@atmosfera-nederland.nl

Menu

WhatsApp Whatsapp contact